İçeriğe geç

www.etikihbar.com KVKK AYDINLATMA METNİ VE ETİK POLİTİKASI

etikihbar.com (Baştan Danışmanlık Anonim Şirketi) olarak veri güvenliğiniz ve gizliliğinize önem verdiğimizi ve saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Verilerinizi görecek, saklayacak, kimseyle paylaşmayacak ekibimizin tamamı tarafından 6698 Sayılı 24/03/2016 kabul tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Kanun) okunmuş, anlaşılmış, sindirilmiştir.

Tarafımızca sadece adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız 12 ay saklanacak ve daha sonra silinecektir.

Bu verileri işlememizin sebebi; tespit, iletişim, cezalandırma gibi süreçlerde sizinle işbirliği yapabilmek ve işin bir parçası olarak sizinle iletişime geçmektir. Bu sebep, Kanun’un 5. Maddesine uygun bir sebep olup; verileriniz, kamu kurumlarından kanunen bir talep gelmediği sürece kişi ve kurumlara aktarılmayacaktır.

Şikayetinize konu olan olay, doğrudan çalıştığınız şirketin yönetim kurulu onayıyla tarafsız ve bağımsız bir şekilde araştırılacaktır, şirketin etik ve disiplin politikaları gereği gereken yapılacaktır. Araştırma süresinde adınız, göreviniz, olayın içindeki durumunuz açıklanmayacak olup sonuç tarafınıza bildirilecektir.

Şikayetinize konu soruşturmanın sonucunda, çalıştığınız şirketin ödül verme politikası olması durumunda, şikayetiniz sırasında belirttiğiniz iletişim kanallarından tarafınıza ulaşılarak isminizin verilip verilmemesi konusunda tarafınızdan onay alınacaktır.

ihbar@etikihbar.com mail adresi üzerinden talepte bulunabileceğiniz Kanun’un 11. Maddesi gereği haklarınız;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı: Bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.